P. Sarkisov International Laboratory of
Glass-Based Functional Materials
 

 D. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia
 English   
 

Staff of the laboratory

Head of the Laboratory

Professor Alberto Paleari

Deputy head of the Laboratory

Professor Vladimir Sigaev

Senior researchers

Nikita Golubev
Elena Lopatina
Sergey Lotarev
Vladimir Ryzhenkov
Vitaliy Savinkov

Chief specialists

Professor Alexey Belyakov
Georgiy Malashkevich
Nataliya Mikhaylenko
Lydmila Orlova
Sergey Stefanovich
Anatoliy Tikhonov

The staff also includes 9 chief engineers, 11 engineers and 4 laboratory assistants.

More than 10 students and 10 postgraduates take part in the research activity of the Laboratory.

9 young PhD (under 35) work in the Laboratory.